Tanaka

Shigeki Tanaka je predstavnik mlađe generacije japanskih kovača, poznat po vrlo dobrim čelicima i preciznoj ručnoj obradi.

Shigeki Tanaka is a young skilled craftsman whose knives are great performers in the kitchen.