Tamahagane

Noževe Tamahagane izrađuju u Nigati u Japanu. Riječ tamahagane znači dragocjen čelik – to je prvorazredan neobrađen čelik velikog potencijala. Iskusan kovač može od njega napraviti oštricu prave katane, one najtvrđe, prilagodljive, lagane i izvanredno oštre. Proizvode ga u tradicionalnim topionicama, nazvanim »tatara«, gdje nastaje po starodavnom postupku od željeznog praha i čistog ugljena. Kataoka upotrebljava ime Tamahagane za tu vrhunsku liniju noževa koji ostaju nevjerojatno dugo oštri. Ti su noževi rezultat prepletanja tradicije, iskustva i moderne tehnologije.

///////

Tamahagane knives are manufactured in Niigata, Japan. The word tamahagane means precious steel. Historically, the word tamahagane has been known as a particular, very pure and high quality steel produced using traditional Japanese techniques. Today, Kataoka uses Tamahagane as the brand name for the exceptional knives it makes from similar quality steels produced using modern techniques. With their unsurpassed sharpness and edge retention, these knives are definitely precious steel.